Design thinking en Effectuation

Medewerkers zijn goed in staat zelf innovatieve producten, diensten oplossingen te realiseren. Bestframed maakt gebruik van methoden die medewerkers, managers en directies helpen hier gebruik van te maken. Twee modellen die hier bij uitstek geschikt voor zijn, zijn Effectuation en design Thinking.

Ondernemend gedrag is belangrijk. Organisaties zoeken medewerkers die ondernemend zijn, risico nemen, initiatiefrijk zijn en lef tonen. Bemiddelingsbureaus, re-integratiebureaus en loopbaanadviesbedrijven zeggen hetzelfde: wees ondernemer van je eigen loopbaan. Een interessante vraag is vervolgens: wat betekent dat praktisch? Wat kun je direct doen? waar kun je mee beginnen? Hoe wakker je een ondernemende houding aan en hoe zorg je er voor dat er vandaag al iets begint?

Effectuation en Design Thinking bieden antwoorden. Het zijn beide positieve modellen. Geen franje, geen goeroes en geen Haarlemmer olie. Door effectuation wordt duidelijk dat iedereen ondernemend gedrag kan ontwikkelen en bij Design Thinking is het uitgangspunt dat het beter kan.

Effectuation stelt medewerkers, werkzoekenden, managers en ondernemers in staat om ondernemend gedrag praktisch te maken. Geen lange termijn plannen maar een plan voor vandaag en de komende week gecombineerd met een stip op de horizon. Onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen horen bij dit proces. Mislukken en falen = data. Vanaf dag één in gesprek met stakeholders en goed nadenken over je aanvaardbare verlies. In gesprekken met stakeholders is Design Thinking een prachtige methode. Je begint vanuit empathie. Leren van het luisteren naar en observeren van de stakeholders. Helder krijgen wat de vraag is waar het om draait. Op basis van de inzichten gebruik je je creativiteit om oplossingen te bedenken. Eerst heel veel oplossingen. Van de oplossingen die realistisch zijn en innovatief maak je prototypes. Deze prototypes leveren feedback op die je in staat stellen een betere oplossing te ontwerpen en wederom te testen.

Ik geloof dat medewerkers, managers, ondernemers, social entrepreneurs, leerkrachten en vrijwilligers met deze twee modellen in staat zijn om zelf al ondernemend en onderzoekend tot betere oplossingen te komen. Oplossingen die werken. Wil je er beeld bij? De eerste video laat zien hoe effectuation iedereen ondernemend kan maken. In de tweede video zie je hoe de medewerkers van IDEO, de grondleggers van Design Thinking een winkelkarretje innoveren.

Wil je meteen aan de slag dan kan dat natuurlijk ook. Benieuwd wat bijvoorbeeld de relatie is tussen creativiteit en organisatiecultuur? Therese Amabile Van Harvard schreef daar een mooi artikel over. Benieuwd naar de methode van design thinking. Bij de D-School van Stanford delen ze al hun mooie methoden. Voor het onderwijs maakte IDEO zelfs een speciale toolkit die je hier kunt downloaden. Hetzelfde deden ze voor ‘social entrepreneurs’. Dat kan hier. De eerste fase van design thinking is empathie. Observeren, luisteren en vragen stellen zijn van groot belang en in dat licht is het boek van Scheiner een aanrader.
Als je alvast kennis wilt maken met effectuation, een model voor ondernemend gedrag, kun je rondkijken op deze plek. Maar je kunt ook beginnen met de Tedtalk van Saras Sarasvathy.
Onderwijs en creativiteit zijn een interessant koppel. Sir Ken Robinson bekijkt het in zijn veel bekeken Tedtalk.
Als je een idee hebt voor een product of een dienst kun je een eerste versie maken met behulp van het zogenaamde LEAN canvasmodel. De auteur Ash Maurya loodst je er door heen.
EFFECTUATION

DESIGN THINKING